Okružni zatvor Novi Sad

IMG_0071
IMG_0069
DSC06299
IMG_0071
IMG_0069
DSC06299
Naziv objekta:
Okružni zatvor Novi Sad
Lokacija sistema:
Novi Sad
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
46 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean 2WR 2500
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
58,9 %
Uštede u radnom veku:
EUR 87.000,-
popup overlay