Klanica Vukenović

Vukenovic_solar
Vukenovic_solar_Beograd
Vukenovic_solarna_stanica
Vukenovic_solar
Vukenovic_solar_Beograd
Vukenovic_solarna_stanica
Naziv objekta:
Klanica Vukenović
Lokacija sistema:
IGDBoljevci
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
24,4 m2
Tip i zapremina bojlera:
3 x DHW500
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
57,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 37.500,-
popup overlay