Institut za rehabilitaciju Selters

DSC06215
DSC06211
sleters-banja
DSC06215
DSC06211
sleters-banja
Naziv objekta:
Institut za rehabilitaciju Selters
Lokacija sistema:
Mladenovac
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-W
Površina kolektora:
92 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 5.000 + 3.000 lit
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
50,6 %
Uštede u radnom veku:
EUR 172.000,-
popup overlay