Individualna domaćinstva

IMG_20180205_094040
IMG-20131210-00525
IMG_20180915_105135
IMG-20131009-00450
IMG-20131010-00455
IMG-20140526-00795
IMG-20140605-00829
Solarni_kolektori_topla_voda
Zemun_solarni_sistem
Cvetkovic
IMG_20180205_094040
IMG-20131210-00525
IMG_20180915_105135
IMG-20131009-00450
IMG-20131010-00455
IMG-20140526-00795
IMG-20140605-00829
Solarni_kolektori_topla_voda
Zemun_solarni_sistem
Cvetkovic
Naziv objekta:
Individualna domaćinstva
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S, FM-W, PMF-S
Površina kolektora:
2 - 10 m2
Tip i zapremina bojlera:
BE-SSP-2R 200-500 lit.
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
50 - 75 %
Uštede u radnom veku:
EUR 3.000,- DO 9.000,-
popup overlay