Hotel Hedonic

IMG-20130620-00220
IMG-20130620-00221
NOVO
IMG-20130620-00220
IMG-20130620-00221
NOVO
Naziv objekta:
Hotel Hedonic
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
26 m2
Tip i zapremina bojlera:
FS 1000S/2R
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
65,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 47.000,-
popup overlay