Gerontološki centar Subotica

IMG_20181023_134810
IMG_20161207_152637
DSC06263
IMG_20181023_134810
IMG_20161207_152637
DSC06263
Naziv objekta:
Gerontološki centar Subotica
Lokacija sistema:
Subotica
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
46 m2
Tip i zapremina bojlera:
5 x BE-SSP-2R 300
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
70,4 %
Uštede u radnom veku:
EUR 165.000,-
popup overlay