Fabrika YAZAKI

IMG_3534
IMG_3518
IMG_3539
IMG_3534
IMG_3518
IMG_3539
Naziv objekta:
Fabrika YAZAKI
Lokacija sistema:
Šabac
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
238 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean 2WR 5000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
62,6 %
Uštede u radnom veku:
EUR 445.000,-
popup overlay