Fabrika čipsa Marbo Product

IMG_20170708_081318
DSC06513
IMG_20170708_101009
IMG_20170708_081318
DSC06513
IMG_20170708_101009
Naziv objekta:
Fabrika čipsa Marbo Product
Lokacija sistema:
Bački Petrovac
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
122 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean PC4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV za pranje linija
Stepen efikasnosti sistema:
60,2 %
Uštede u radnom veku:
EUR 335.000,-
popup overlay