Dom zdravlja Vracar N

dom-zdravlja-vracar
dom-zdravlja-vracar
Naziv objekta:
Dom zdravlja Vracar N
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
99,50m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean PC2WR2500
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
69,4 %
Uštede u radnom veku:
EUR 432.500,-
popup overlay