Dom zdravlja Borča

IMG_20210225_100214_2
IMG_20210225_100156_9
IMG_20210225_100242_6
IMG_20210225_100253_5
IMG_20210225_100313_8
IMG_20210225_100352_3
IMG_20210225_093650_0
IMG_20210225_100214_2
IMG_20210225_100156_9
IMG_20210225_100242_6
IMG_20210225_100253_5
IMG_20210225_100313_8
IMG_20210225_100352_3
IMG_20210225_093650_0
Naziv objekta:
Dom zdravlja Borča
Lokacija sistema:
Beograd, Borča
Izvođač/isporučilac:
Level doo / Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS2500
Površina kolektora:
25,5 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 2.000 lit
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
59,4%
Uštede u radnom veku:
EUR 147.000,-
popup overlay