Corp JVJV

corp1
corp
corp4
corp3
corp2
corp1
corp
corp4
corp3
corp2
Naziv objekta:
Corp JVJV
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS2500
Površina kolektora:
15,33 m²
Tip i zapremina bojlera:
1 x DHW1000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
64,9%
Uštede u radnom veku:
27.000 EUR
popup overlay