Victron regulator punjenja

Regulator punjenja koristeći najnoviju tehnologiju na najbrži i najbolji način puni baterije. Optimizuje rad baterije a samim tim produžava njen radni vek. Smart solar će napuniti čak i jako ispražnjenu bateriju. Može raditi sa baterijom čiji je napon 0V, pod uslovom da ćelije nisu trajno oštećene na neki drugi način. Tri varijante od 12V/24V/48V. Stalnim nadgledanjem rada sistema (struje u panelima i napona u baterijama) MPPT tehnologija omogućava da se svaki deo snage sa panela skladišti u baterije. BatteryLife tehnologija sprečava prekomerno pražnjenje baterija.

Brend:
SCC010030200-victron-BlueSolar-MPPT-100-30_470x
SCC010030200-victron-BlueSolar-MPPT-100-30_470x

• Produžava radni vek baterije
• Nesmetan rad sistema
• Prednost ovog uređaja je najuočljivija kada je vreme oblačno a intenzitet svetlosti se stalno menja
• Praćenje rada sistema preko blututa ili VRM-a
• BatteryLife

OFF GRID sistemi.

popup overlay